Drodzy Wyborcy,

Wychowałem się w rodzinie, w której takie wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna były wyznacznikiem drogi życiowej. Mój dziadek – Powstaniec Warszawski, wywarł ogromny wpływ
na ukształtowanie moich poglądów.

Dzięki niemu po raz pierwszy uczestniczyłem już jako kilkuletni chłopiec w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Wpłynęło to także na moją dalszą edukację. Uczęszczałem do Katolickiego Liceum Ogólnokształcące pw. Świętego Augustyna, a następnie studiowałem prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

Po ukończonej aplikacji prokuratorskiej wykonywałem zawód radcy prawnego, a następnie adwokata. Reprezentowałem m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobrę, Jerzego Roberta Nowaka, a po Katastrofie Smoleńskiej część rodzin ofiar.

Pracowałem także jako wykładowca. Już w liceum angażowałem się w działalność publiczną, a swoją karierę polityczną związałem wówczas z Ruchem Odbudowy Polski, którego członkiem byłem do końca istnienia tej partii. Niekwestionowanym autorytetem oraz nauczycielem rozumienia służby publicznej był dla mnie premier Jan Olszewski. Ogromne wpływ na moje dalsze losy zawodowe miała możliwość pracy w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W roku 2006 min. Antoni Macierewicz powierzył mi zadanie utworzenia Biura Prawnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego, za co zostałem odznaczony. przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. W tym samym roku powołano mnie w skład Komisji Weryfikacyjnej żołnierzy WSI. Po wyborach 2015 r. pełniłem funkcję Sekretarza Stanu w MON. Interesuję się szczególnie historią Polski oraz sportem. Moją ulubioną dyscypliną jest piłka nożna. Oprócz oglądania meczy sam czasem również grywam. Lubię piesze wędrówki, poezję śpiewaną i co wynika samo z siebie Bieszczady.

WYKSZTAŁCENIE
Katolickie Liceum Ogólnokształcące p.w. ś.w. Augustyna, egzamin maturalny (1998)

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo – magister (2003)

Aplikacja prokuratorska (2006)

PRZESZŁOŚĆ
Praca zawodowa:
Pracę zawodową rozpocząłem jako wykładowca Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie. W latach 2006-2007 byłem dyrektorem biura prawnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego prowadząc analizy prawne jednostki. Jako radca prawny pracowałem w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W latach 2007-2008 byłem członkiem komisji ds. Weryfikacji Żołnierzy byłych Wojskowych Służb Informacyjnych. Jako adwokat w Kancelarii Prawnej – służyłem obywatelom wiedzą, wsparciem i pomocą.

Praca sejmowa:

Byłem Posłem na Sejm RP VII (2011-2015) oraz VIII kadencji (2015-2019). W latach 2015-2018 byłem Wiceministrem Obrony Narodowej prowadząc skuteczne działania w celu zwiększenia siły i potencjału polskiej armii, a w czerwcu 2018 wybrano mnie w skład tzw. komisji śledczej ds. Amber Gold.

W wyborach w 2019 zostałem wybrany na posła IX kadencji, otrzymując 12 414 głosów.
W roku 2019 zostałem wybrany w skład Krajowej Rady Sądownictwa, a w 2021 roku zostałem powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Doradców Politycznych.

W obecnej kadencji zasiadam w Komisji Obrony Narodowej jako wiceprzewodniczący oraz w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jestem także członkiem Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Zespołu ds. Upowszechniania w Życiu Publicznym Idei Politycznych Premiera RP Jana Olszewskiego, Zespołu ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły, a także Zespołu Sportowego . Jako wnuk Powstańca Warszawskiego staram się kultywować tradycje patriotyczne, uczestnicząc w różnych patriotycznych wydarzeniach.

Dla lepszego kontaktu z wyborcami otworzyłem Biura Poselskie w Bydgoszczy, Sępólnie Krajeńskim oraz Janowcu Wielkopolskim. Czynnie angażuje się w sprawy związane
z regionem. Świadczy o tym liczba interpelacji poselskich, którym nadano bieg.

ODZNACZENIA
Zostałem odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.