Przynależność do komisji i podkomisji
Przynależność do stałych delegacji i grup bilateralnych
Przynależność do zespołów parlamentarnych