Dziękuję za okazane mi zaufanie. Możliwość reprezentowania wyborców w Sejmie jest dla mnie zaszczytem. Aktywnie występuję w Państwa imieniu, mój procentowy udział w głosowaniach kształtuje się na poziomie 95.67% co daje uczestnictwo w 5635 z 5890 głosowań. W przeszłości i obecnie należę do wielu grup parlamentarnych i komisji, reprezentując obywateli oraz prowadząc powierzone sprawy.

Przynależność do komisji i podkomisji
Przynależność do stałych delegacji i grup bilateralnych
Przynależność do zespołów parlamentarnych