14.12.2020 - wręczenie promesy w Nowej Wsi Wielkiej na ręce Wójta - Pana Wojciecha Oskwarka.