Pieniądze przyznawane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafiają do kolejnych gmin.
Dzięki temu łatwiejsza jest realizacja szeregu inwestycji.