2 lipca odwiedziłem Szubin, aby spotkać się w Wyborcami w sprawie Nowego Ładu.