Wspólna konferencja w Mogilnie z panem Wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem o walce
z wirusem i pomocy dla regionu z funduszu inwestycji samorządowych.