Kilka dni temu, miałem przyjemność odwiedzić Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Więcborku. Bardzo dziękuję wszystkim Opiekunom, Wychowawcom i Osobom,  
które w czasie pandemii były z młodzieżą i dziećmi. Które w tym czasie nie pozostawiły swoich stanowisk pracy.
Wyrazy mojego uznania! Cieszę się, że moje drobne wsparcie było pomocne.