Dzisiaj, w Instytucie Jana Olszewskiego, odbyła się konferencja pt: „Nowa dekada w wymiarze sprawiedliwości”. Miałem ją przyjemność współorganizować. Najważniejsza konkluzja jaka wypływaz dzisiejszych rozmów jest bardzo prosta i wspólna dla wszystkich prelegentów, którzy pomimo różnych przekonań, są zgodni co do tego, że: Sędziowie i sądownictwo powinni stronić od polityki. Tylko wtedy możemy uzyskać słuszne i sprawiedliwie wyroki.
Dziękuje wszystkim za obecność.