Historia Polski jest bardzo krwawa. Dzisiejsze obchody w Gminie Sicienko pokazały, że pamiętamy i będziemy pamiętać o ofiarach II wojny światowej.