5.09.2021 - Lipowa i Zwierzyniec - odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Inki.