Link do fragmentu mojego wystąpienia w Sejmie z dnia 3.03.2022