Pamiętając o Wielkim Człowieku - Premierze Janie Olszewskim. Cześć i chwała!