Zgromadzenie Narodowe i przemówienie Prezydenta Ukrainy.