23 grudnia 1991 roku Sejm wyraził wotum zaufania dla rządu Premiera Jana Olszewskiego.
Uważam za niezwykły zaszczyt to, iż pierwsze doświadczenie polityczne miałem okazję zbierać jako asystent premiera Olszewskiego. Cieszy mnie również fakt, że pomimo upływu tylu lat jego dziedzictwo jest wciąż żywe wśród nas. Instytut Pamięci Narodowej zorganizował w Sejmie wystawę poświęconą premierowi Olszewskiemu, za co serdecznie dziękuję.