Na dzisiejszym Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO w Brukseli.