Polski Ład, to program który kładzie nacisk na rozwój . Ostatnio miałem przyjemność wręczenia promes i rozmów z włodarzami na temat potrzeb regionu. Największym problemem przez cały czas są jeszcze drogi i oczyszczalnie ścieków. Dziękuję za poświęcony czas wójtom i starostom. Razem dla 🇵🇱🇵🇱.